Thiết kế và Xây dựng giải pháp phần mềm – “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Kong”

Thiết kế và Xây dựng giải pháp phần mềm – “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Kong”


Hệ thống phần mềm được xây dựng là một giải pháp tổng thể có nhiệm vụ tích hợp, đồng bộ, quản lý, giám sát, khai thác dữ liệu hỗ trợ công tác ra quyết định tại Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước, các  đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ nhằm mục đích tăng cường thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở hạ lưu vực sông Mê Công phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và môi trường một cách bền vững.

Dự án được xây dựng trên nền tảng công nghệ tự động hóa SCADA với chức năng truyền dẫn điều khiển, giám sát và thu thập số liệu. Cùng với độ chuyên sâu cao về nghiệp vụ khí tượng thủy văn. Sử dụng các công nghệ thông tin địa lý GIS để định vị và thu thập, lưu trữ các dữ liệu tài nguyên tại mỗi vị trí địa lý theo thời gian thực

Hệ thống cho phép truyền tín trên thiết bị quan trắc, thiết bị lấy mẫu, hiệu theo thời gian thực, điều khiển các thiết bị lấy mẫu tự động, giám sát 24/7 các đài trạm và tiếp nhận thông số từng địa phương.

Hệ thống đồng bộ với nhiều nguồn khác nhau để đưa ra các báo cáo thống kê, phân tích trực quan, đa dạng, cập nhật các thông số chi tiết theo thời gian thực,  hỗ trợ việc dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết bất thường, các tác nhân gây ôm nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước, các hiện tượng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực. Nhằm giúp các chuyên gia xử lý kịp thời, các nhà hoạch định đưa ra giải pháp cải thiện nâng cấp môi trường.