Phần mềm thương mại điện tử cho hệ thống Hoa quả mặt trời

Phần mềm thương mại điện tử cho hệ thống Hoa quả mặt trời


Tiệm Hoa quả Mặt trời trực thuộc Công ty Cổ phần IBS MRO, tham gia vào việc Nhập khẩu hoa quả từ năm 2017, bắt đầu bằng Nhập khẩu Táo, Hồng giòn và Cherry New Zealand. Năm 2018, sản lượng nhập khẩu tăng gấp 3 lân lên 14 container chỉ tính riêng Táo và năm 2019 là 20 container Táo.

Website: http://hoaquamattroi.vn/

Phúc Thành Solutions đã triển khai thành công các bộ phần mềm phục cho công việc quản lý và kinh doanh của đối tác và được đối tác đánh giá cao về tính chuyên nghiệp trong cách làm việc, triển khai, hỗ trợ cũng như tư vấn cho khách hàng.

1.Phần mềm quản lý Kho

STT Chức năng
1 Thống kê doanh số
2 Báo cáo tồn kho
3 Thông kê nhập trả
4 Thống kê phiếu nhập, phiếu xuất
5 Danh mục ngành hàng
6 Danh mục kho hàng
7 Danh mục bin
8 Danh mục chi nhánh
9 Danh mục khách hàng
10 Danh mục nhà cung cấp
11 Quản lý sản phẩm
12 Phiếu nhập
13 Phiếu xuất
14 Kiểm kê
15 Hệ thống
16 Báo cáo thống kê
 1. Phần mềm bán lẻ tại cửa hàng (POS)
 • Danh mục:
 • Danh sách đơn hàng.
 • Taọ đơn hàng.
 • Quản lý khuyến mại.
 • Sản phẩm.
 • Trả hàng.
 • Quản lý điều chuyển
 • Báo cáo thống kê:
 • Báo cáo chi tiết tổng hợp.
 • Báo cáo hóa đơn.
 • Báo cáo sản phẩm.
 • Hệ thống:
 • Quản lý người dùng.
 • Phân quyền.
 • Quản lý Showroom.
 • Quản lý khách hàng.
 • Thẻ Thành viên      
 • Template.
 • Đồng bộ.
 1. Website thương mại điện tử
STT Front-End BackEnd
1 Danh mục sản phẩm Dashboard
2 Tìm kiếm sản phẩm Danh mục ngành hàng
3 Đăng ký/ đăng nhập tài khoản Quản lý sản phẩm
4 Thông tin tài khoản Quản lý đơn hàng
5 Giỏ hàng Quản lý nhà cung cấp
6 Đặt hàng Quản lý danh sách khách hàng
7 Mã giảm giá Quản lý thẻ thành viên
8 Thanh toán online Ưu đãi khách hàng
9 Lịch sử đơn hàng Quản lý chiến dịch khuyến mại
10 Tra cứu đơn hàng Quản lý vận chuyển
11 Sổ địa chỉ Quản lý cửa hàng
12 Sản phẩm yêu thích Cảnh báo sản phẩm tồn
13 Sản phẩm đã xem Báo cáo thống kê
14 Email khuyến mại Quản lý Feedback
15 Tích điểm Chuyên mục tin tức SEO
16 Social Cấu hình hệ thống