Tầm nhìn, định hướng, và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, định hướng, và giá trị cốt lõi


Sứ mệnh

Công ty PTS với Tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, đội ngũ Quản trị giỏi, nguồn lực nhân lực CNTT tài năng, luôn hướng tới việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ & các giá trị gia tăng nhiều nhất cho các Cá nhân và Tổ chức trong nước và trên Thế giới, giúp cho khách hàng hưởng lợi nhiều hơn từ nền tảng Công nghệ thông tin và Xu hướng của cuộc cách mạng 4.0

Tầm nhìn

Công ty PTS sẽ trở thành Công ty Công nghệ Quốc tế hoá hàng đầu của Việt nam, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ số, cho các khách hàng trong nước và trên thế giới.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PTS được phát triển theo 2 lĩnh vực chính:

  • Sản phẩm:  Thông qua các hoạt động Nghiên cứu phát triển, hợp tác với các đối tác trên Thế giới, mua bán sát nhập, chuyển giao công nghệ,…PTS định hướng xây dựng và sở hữu các Sản phẩm Giải pháp phần mềm cung cấp cho các Khách hàng là các Tổ chức & Doanh nghiệp, nhằm giúp Khách hàng:
  • Nâng cao hiệu quả Quản trị Doanh nghiệp / Quản trị Tổ chức
  • Cung cấp các Ứng dụng / Công cụ phục vụ hoạt động Sản xuất Kinh doanh của chính Khách hàng.

Điển hình là các Sản phẩm Giải pháp cho: Thương mại điện tử; Giải pháp quản lý cơ sở hạ tầng; Giải pháp quản lý năng lượng trên nền tảng IOT; Các giải pháp theo xu hướng công nghệ 4.0…

  • Dịch vụ:  Với đội ngũ các nhà quản trị giỏi, cùng với nguồn nhân lực CNTT tài năng, sở hữu nhiều kinh nghiệm & nhiều chứng chỉ Quốc tế trong lĩnh vực phần mềm, PTS sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho các dự án thiết kế và xây dựng giải pháp phần mềm lớn cho các khách hàng trong nước và trên thế giới:
  • Trong nước: Tham gia đấu thầu các dự án thiết kế, xây dựng và cung cấp các phần mềm theo yêu cầu (phần mềm may đo) cho các Khách hàng khối Chính phủ (các Bộ, Ban, Ngành), và các Doanh nghiệp lớn.
  • Ngoài nước: Tham gia các hợp đồng outsourcing cho các Hãng / Đối tác lớn trên Thế giới (Mỹ, Nhật, EU,…)