Chính phủ

Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông

04/11/2019  PhucThanh Solutions

Dự án: Thiết kế & Xây dựng “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông” – cho Viện Chiến Lược thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Read More

Thiết kế và Xây dựng giải pháp phần mềm – “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Kong”

04/11/2019  PhucThanh Solutions

Dự án: Thiết kế và Xây dựng giải pháp phần mềm – “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Kong” – cho Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên Môi trường

Read More

Thiết kế & Xây dựng “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo, quản lý tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

04/11/2019 

Thiết kế & Xây dựng “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo, quản lý tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

Read More